nasa

Dễ vị ăn mòn do đặt trong môi trường nước

0902 593 368